Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach

GERPOLUS

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach

40-382 Katowice, ul. Roździeńska 25
tel./fax 32 256 98 23
e-mail:
www.zsgkatowice.edu.pl

dyrektor: Urszula Stacha
wicedyrektor: Bożena Kotecka
kierownik szkolenia praktycznego: Beata Glinka


Kształcenie:

Technikum Nr 3

technik żywienia i usług gastronomicznych (dawny KUCHARZ)
Kwalifikacje:
T.6 – sporządzanie potraw i napojów
T.10 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kelner
Kwalifikacje:
T.9 – wykonywanie usług kelnerskich
T.10 – organizacja usług gastronomicznych

technik eksploatacji portów i terminali – nowy kierunek!!!
Kwalifikacje:
A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towaru i ładunków w portach i terminalach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

kucharz
Kwalifikacja:
T.6 – sporządzanie potraw i napojów

Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

kwalifikacja T.6 – sporządzanie potraw i napojów (zawód KUCHARZ)
kwalifikacja T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacja T.9 – wykonywanie usług kelnerskich


O szkole

Naszym atutem jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.
Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach i innych zakładach gastronomicznych. Są przygotowani do prowadzenia własnej firmy, organizowania przyjęć i cateringu. Dzięki rozwijającemu się rynkowi gastronomicznemu znalezienie pracy w zawodzie nie jest problemem. Uczniowie, którzy uzyskają tytuł technika eksploatacji portów i terminali znajdą pracę w regionie, który poza lotniskiem w Pyrzowicach posiada rozbudowaną sieć transportową i spedycyjną.

W ramach cyklicznych warsztatów w szkole uczniowie mają okazję pracować pod kierunkiem znanych szefów kuchni i poznawać nowe trendy w gastronomii. Natomiast na spotkaniach z pracownikami obsługi lotniska poznają tajniki warsztatu pracy portu lotniczego.
Nasi adepci startują z dobrymi wynikami w ogólnopolskich konkursach kulinarnych i barmańskich.

Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych hotelach i restauracjach regionu. Dla chętnych szkoła organizuje praktyki wakacyjne w ośrodkach wczasowych nad Bałtykiem.
W ramach nowego projektu unijnego prowadzone były staże stacjonarne i nad morzem.
Dla nowego kierunku planowane są praktyki na lotnisku w Pyrzowicach oraz w firmach spedycyjnych i transportowych. Planujemy też organizację praktyk zagranicznych dla wszystkich kierunków.

Uczestniczymy w programie Erasmus+. Byliśmy już m.in. we Francji, Turcji, Hiszpanii i Grecji. Planujemy działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego przez Unię Europejską.

Szkoła posiada:

  • przyjazne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale lekcyjne, dwie nowoczesne pracownie technologiczne, salę obsługi konsumenta, specjalistyczną pracownię eksploatacji portów i terminali; pracownię internetową, bibliotekę i czytelnię z dostępem do internetu oraz nowoczesne boiska sportowe
  • komfortowe warunki zajęć w-f umożliwia niedawno wybudowana hala widowiskowo-sportowa
  • certyfkaty: Szkoła Przedsiębiorczości i Szkoła Promująca Zdrowie.

Restaurant & Hotel Check